نام انجمن

دبیر

سال شروع فعالیت

تاریخ انتخابات

ادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

ادبیات عرب

زهرا سبزواری خشکرودی

1396-97 

نیمه اول اسفند96 

ادبیات فارسی

نسرین محمدپور

 1396-97

 نیمه اول اسفند 96

آمار

آرش رشیدزاده

 1396-97

نیمه اول اسفند96 

بین رشته ای ACM

امیررضا ایرانی علی پور

 1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای ساختمان

اشکان والی زاده

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای اتمسفر

مهی جلیلیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای محیط زیست زاگرس

سامان رحیمی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای نخبگان

امید محمدی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

تاریخ

بنفشه قاسمی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاوره توانبخشی 

حسنا رجبی 

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

 مشاوره شغلی

 آزاده اجرای کنگرشاهی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاور مدرسه 

 مریم جلیلیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاوره خانواده

بهزاد بهروز

1396-97

نیمه اول اسفند 96

جامعه شناسی

سینا حکیمی نیا

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علم و اطلاعات

نوذر قاسمی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی

حسن فاضل

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی سلامت

امیر سنجابی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی مغز و شناخت

محمد شفیعی خوزانی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

علوم اقتصادی

علی بهنیا

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم سیاسی

محمدباقر داودپور

1396-97  نیمه اول اسفند 96 

علوم ورزشی

رضوان عزیزی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مدیریت ورزشی

یزدان مظفری

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

کشاورزی سنقر

محمد لطفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

زبان شناسی همگانی

رویا تابعی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

آموزش زبان انگلیسی

روژان خانی پور

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

زیست شناسی

محمد میری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ریاضی

ساحل نانسی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

نابینایان

مصیب باقری

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

فیزیک

کژال یوسفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی مواد و متالوژی

مهراب سیف پور

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی مکانیک

کاوه چراغی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم کامپیوتر

امید ناطقی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی کامپیوتر

رامتین حافظی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مهندسی برق

جنید شیانی فر

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی شیمی

صفورا صادقی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی عمران

هانیه معیری منش

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی نساجی

علی صوفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی معماری

فاطمه پرتویی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

معماری پایدار

روژین خانی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

فلسفه

امیر نعمتی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

جغرافیا

علی عبدالملکی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

حقوق

حسین عباسی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

حسابداری

یزدان مرجانیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

کارآفرینی

احسان خسروی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

شیمی

صبا دبیریان

1396-97

نیمه اول اسفند 96

منابع طبیعی

دنیا احمدی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ژنتیک گیاهی

یاسین نوروزی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ژئومکانیک نفت

علی مالمیر

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مکانیک بیوسیستم

میلاد مولایی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ترویج و آموزش کشاورزی

زهرا کرمی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم دامی

علی محمودی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی خاک

محمد اکبری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

گیاهپزشکی

اسما پرنوره

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی آب

مهدی سهرابی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

دامپزشکی

امیرحسین مصلحی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

رباتیک

احسان پورمحمد

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای هنر و ادبیات

احمدرضا برومندی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای میراث صنایع دستی زاگرس

علی افضل خانی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای نجوم

سینا یاری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

کشاورزی و کارآفرینی

لقمان علی محمدیان

1397


1397

ژئوتکنیک

رضا فرجی

1397

1397

باستان شناسی

 

 

1397

1397

سازه

فاطمه طبری

1397

1397

دانلود فرم طرح های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی

درخشش اعضای انجمن­ های دانشگاه رازی در اتحادیه انجمن­ های علمی دانشجویی کشور

دکتر علی اکبر محسنی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن ابراز رضایت از عملکرد مؤثّر و شایان تقدیر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه، اظهار داشت: در راستای بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و گسترش همکاری های علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی، اتحادیه های علمی دانشجویی متناسب با هر رشته و یا هر حوزه تخصصی تشکیل می‌شود.

وی هدف از تشکیل اتحادیه های علمی دانشجویی را بسترسازی مناسب و مطلوب برای رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای جوشان و پوینده اعضای انجمن های علمی، گسترش فرهنگ مشارکت، همکاری و تقویت رقابت و توسعه فعالیت های علمی گروهی در میان دانشجویان، تقویت ارتباط مؤثر و گسترده میان دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی با اتحادیه های علمی تخصصی در سطح کشور برشمرد.

دکتر محسنی تلاش های موفقیت آمیز اعضای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی را ارزنده و گامی مهمّ در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی آنان دانست.

وی اسامی اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی را بدین شرح اعلام کرد:

«یاسین نوروزی» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی و دبیر کمیته آموزش.

«کیمیا داودی» عضو شورای مرکزی اتحادیه محیط زیست.

«جنید شیانی فر» عضو شورای مرکزی - نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی مهندسی برق سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دبیر کمیته اداری، مالی و دبیر دبیرخانه.

«امیررضا ایرانی علیپور» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی مهندسی کامپیوتر و دبیر کمیته نظارت و ارزیابی.

«کاوه چراغی» عضو شورای مرکزی اتحادیه علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک.

«کژال یوسفی» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی فیزیک.

«فاطمه پرتویی» عضو شورای مرکزی اتحادیه علمی -دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی.

نشست علمی توانمندسازی (ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست) برگزار شد.

نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی با همکاری کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضوراعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای استان، محققین بخش کشاورزی، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کرمانشاه، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشجویان علاقمند، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در روز دوشنبه ۲۳ مهر ماه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست جناب آقای دکتر شهاب قاضی رئیس محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن خیرمقدم خدمت مدعوین و دانشجویان به بیان اهمیت مسئله تامین امنیت غذایی و همچنین توجه به استفاده از تکنولوژیهای نوین با رعایت اصول ایمنی پرداخت.

در ادامه جناب آ قای دکتر علیرضا زبرجدی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و دبیر نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" درباره اهمیت و نقش علم مهندسی ژنتیک در تامین امنیت غذایی و ایمنی زیستی بیان نمودند که امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور به شمار می رود. ایشان در ادامه بیان نمودند کهسازمان ملل در سال 1986 امنیت غذایی را چنین تعریف می کند:«دسترسی تمامی مردم به غذای کافی و مناسب برای تامین زندگی سالم و فعال در تمام زمانها». دکتر زبرجدی در ادامه سخنانش به ارائه آماری پرداخت که نشان از اهمیت تامین مواد غذایی بود. ایشان اظهار داشتند بر اساس گزارش فائو جمعیت جهان در سال 2050 به 6/9 میلیارد نفر خواهد رسید، لذا جهت تامین سبد انرژی غذایی میبایست تولید غذا نسبت به سال مبنای 2006 به اندازه 69درصد افزایشیابد. ایشان با اشاره به تاثیر تکنولوژی های نوین بر تامین امنیت غذایی و سلامت انسان و محیط زیست، به تعریفی کوتاه از زیست فناوری پرداختند. زیست فناوری به معنای استفاده از یک موجود زنده، بخشی از یک موجود زنده و یا حتی فرآورده های حاصل از آن در جهت بهبود زندگی موجود دیگر یا تولید یک فراورده (محصول) می باشد. این عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در بخشی از سخنانش به تعریفی از ایمنی زیستی پرداختند. ایشان بیان داشتند که طبق تعریف، ایمنی زیستی به مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها و مقررات گفته می‌شود که برای تضمین بهره‌برداری از فواید قطعی بیوتکنولوژی مدرن و مدیریت آثار جانبی احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، حیوان، گیاه و محیط زیست به‌کار گرفته می‌شود. ایشان در ادامه سخنانش به دیدگاه های مثبت و منفی درباره محصولات تراریخته پرداختند و اظهار داشتند: باید به این قضیه به صورت علمی توجه شود و هرگونه نقد یا تایید آن مبنای علمی و بین المللی داشته باشد.
در ادامه این نشست علمی دکتر مسعود توحیدفر عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بیان سخنرانی درباره اصول و روشهایRisk Assessment محصولات تراریخته پرداختند
دکتر دانیال کهریزی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و دبیر اجرایی نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" به عنوان سخنران سوم به بیان سخنانی درباره بایدها و نبایدها در تولید و رهاسازی گیاهان تراریخته مقاوم به علفکش اشاره داشتند.ایشان در ابتدا به اثرات علف های هرز بر کاهش عملکردکمی و کیفی، رقابت با گياهان زراعي براي آب، نور و غذا به وسيله تداخل با آن‌هااشاره نمودند. در ادامه درباره روش های کنترل علف های هرز و معيارهاي انتخاب علف‎كش مناسب توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان به توضیحاتی درباره معایب و مزایای مقاومت گیاهان زراعی به علفکش ها پرداختند و در پایان سخنان خود به اهمیت علم مهندسی ژنتیک در تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ها اشاره نمودند.
دکتر عبداله نجفی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی به عنوان سخنران پایانی این نشست با سخنانی درباره قوانین و مقررات ایمنی زیستی اظهار داشتند: در دنیاي امروز توسعه روز افزون زیست فناوري به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر آثار فزایندهمثبتی در بهبود تغذیه و رفع فقر و گرسنگی در سطح جهان داشته است.با این حال دغدغه هايافکار عمومی مردم و نظریات برخی دانشمندان در خصوص آثار احتمالی آن بر تنوع زیستی وسلامت بشري سبب تدوین قواعد متعدد در عرصه حقوق داخلی کشورها به موازات تدوینمقررات و قواعدي در عرصه حقوق بین الملل تحت عنوان قواعد و مقررات ایمنی زیستی گردیده است.این قواعد در حوزه حقوق بین الملل متکی بر کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا می باشد. ایشان در ادامه به بیان برخی از مشکلات قوانین تصویب شده از جمله، برخی از مشکلات اساسی در اجرایی شدن مقررات مختلف بین المللی ایمنی زیستی شامل عدم یکنواختی قوانین ملی کشورهای مختلف، عدم وجود زیرساخت ها و نیروی انسانی متخصص در برخی کشورها، عدم عضویت و پایبندی برخی از کشورها به این قوانین و مبهم بودن برخی مسائل از قبیل نحوه جبران خسارات احتمالی ناشی از محصولات ترایخته و برخورد با متخلفین در سطوح ملی و بین المللی اشاره داشتند.

در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخی با حضور سخنرانان، دانشجویان و مدعوین حاضر در جلسه برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی آمار همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی را برگزار نمود.

همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی به همت انجمن علمی دانشجویی آمار روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در سالن شهیدعلیمحمدی دانشکده علوم برگزار شد.
دکتر مریم شرفی مدیر گروه آمار و برنامه‌ریزی دانشگاه رازی در ابتدای این همایش اظهار داشت: امیدوارم این همایش گام مهمی در راه اعتلای رشته آمار و برنامه‌ریزی باشد.
وی از تحصیل ۱۹۲ دانشجو در مقطع کارشناسی رشته آمار و برنامه ریزی در دانشگاه رازی خبر داد و گفت: هم اکنون ۶۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۵ دانشجو در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند.
دکتر شرفی تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته آمار و برنامه‌ریزی در دانشگاه رازی را ۶۳۴ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۷ نفر در مقطع دکترا در این رشته فارغ التحصیل شدند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مقطع کارشناسی ارشد گرایش آمار اقتصادی اجتماعی ۹ نفر پذیرش شدند، افزود: شهریور ماه امسال نیز دکتر عبدالله جلیلیان عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه رازی از سوی انجمن آمار ایران مفتخر به دریافت جایزه دکتر بهبودیان شد و به عنوان پژوهشگر برتر جوان کشور در حوزه آمار شناخته شد.
گروه آمار و برنامه‌ریزی دانشگاه رازی از قوی‌ترین گروه‌های آمار در غرب کشور است
در ادامه دکتر کیوان امینی رئیس دانشکده علوم دانشگاه رازی، آمار و برنامه ریزی صحیح را حلقه مفقوده توسعه دانست و اظهار داشت: رشته آمار باید بهتر از پیش به جامعه شناسانده شود و لازمه استفاده از علم آمار مورد توجه قرار بگیرد.
وی خواستار بهره‌گیری از پتانسیل علمی اساتید و هیأت علمی گروه آمار دانشگاه رازی برای حرکت در همه سطوح توسعه‌ای استان شد و گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آمار پتانسیل بالایی برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های استان دارند.
وی همچنین گروه آمار و برنامه‌ریزی دانشگاه رازی را از قوی‌ترین گروه‌های آمار در غرب کشور عنوان کرد.
آمار در ایران ریشۀ ۲ هزار ساله دارد
در ادامه مهندس مژگان نمکیان معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه اظهار داشت: آمار در ایران ریشۀ بیش از ۲ هزار ساله دارد و گذشت زمان فقط شکل آمار و نحوه استفاده از آن را عوض کرده اما اهمیّت آن به قوّت خود باقی است.
مهندس نمکیان از دلایل نامگذاری روز اول آبان به روز آمار و برنامه‌ریزی را تقدیر از دست اندرکاران بخش آمار و ارتقاء فرهنگ آماری دانست و گفت: آمار ترکیب بسیار نزدیک و وابستگی شدیدی به برنامه‌ریزی دارد و از این حیث مرکز آمار یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه است.
وی معاونت‌های آمار و اطلاعات را بازوهای اجرایی مرکز آمار ایران در ۳۱ استان کشور دانست و گفت: نظارت، ساماندهی، اجرا و استخراج در خصوص سرشماری‌های عمومی و تخصصی، طرح‌های نمونه گیری و آمارهای ثبتی و انتشار سالنامه آماری استان از وظایف مهم معاونت آمار و اطلاعات است.

همچنین در این همایش پرفسور رضایی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی به ایراد سخنرانی پرداخت.

در این همایش پیام دکتر محمدقاسم بیاتی‌اصل رئیس انجمن آمار ایران قرائت شد.

انجمن علمی دانشجویی معماری نمایشگاه عکس «مستند زلزله سرپل‌ذهاب» را برپا نموده است.

نمایشگاه «عکس مستند زلزله سرپل‌ذهاب» روز شنبه ۲۸ مهر ماه در دانشکده معماری دانشگاه رازی برپا شد.

دکتر هادی عبادی مسئول برگزاری نمایشگاه «عکس مستند زلزله سرپل‌ذهاب» استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی معماری اظهار داشت: این نمایشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه برگزار شده است.

وی شنبه ۲۸ مهر ماه لغایت دوشنبه ۷ آبان ماه را زمان برگزاری نمایشگاه «عکس مستند زلزله سرپل‌ذهاب»اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه در تاریخ مذکور از ساعت ۸ الی ۱۷ دایر می‌باشد و بازدید برای عموم آزاد است.
دکتر عبادی بیان کرد: نمایشگاه «عکس مستند زلزله کرمانشاه» با ۴۷ فریم از عکس‌های ۱۶ عکاس، در قالب موضوعات امید، شادی، مصیبت، اندوه، بازسازی و... برپا است.
همچنین امید کریمی عکاس و مستندساز کرمانشاهی به روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: در نمایشگاه «عکس مستند زلزله سرپل‌ذهاب»علاوه بر بحث زلزله، ۱۵فریم عکس‌ از بازسازی شهرستان سرپل‌ذهاب قرار داده شده است.
وی گفت: عکس‌های این نمایشگاه حاصل نگاه ۱۶ عکاس کرمانشاهی است که از زمان وقوع زلزله در شهرستان سرپل‌ذهاب حضور داشتند.

شایان ذکر است، دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی از این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.

گزیده‌ای از عکس های نمایشگاه زلزله سرپل ذهاب

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا کارگاه آموزشی «مدلسازی فرسایش و رسوب در مجاری رودخانه ای» را برگزار نمود.

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا کارگاه آموزشی «مدلسازی فرسایش و رسوب در مجاری رودخانه ای» را روز جمعه 97.7.20 ساعت 8 صبح لغایت 20 شب در محل ابتدای رودخانه کرخه (محل تلاقی قره سو با گاماسياب)  برگزار نمود. 

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا با توجه به عدم آشنايی دانشجويان با GPS تک فرکانسه و دو فرکانسه که نوع اول آن سال هاست در گروه جغرافيا وجود دارد ولی به دليل آشنا نبودن با شیوه استفاده آن، بلااستفاده مانده است و نیز عدم آشنايی دانشجويان با مطالعات و اندازه گيری ميدانی از رودخانه ها که باعث می شود کلاً از اين رشته کاربردی ژئومورفولوژی به دور باشند؛ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مذکور نمود.

این بازدید علمی که با حضور دکتر ایرج جباری و مهندس مهدی رضایی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری همراه بود با هدف آموزش نقشه برداری با GPS تک فرکانسه و دو فرکانسه از مجاری رودخانه ای و آموزش ترسيم نيمرخ مجاری رودخانه ای، محاسبه سطح مقطع، اندازه گيری دبی رودخانه ها و شیوۀ نمونه گيری رسوب برای مدلسازی فرسايش و رسوب در مجاری برگزار شد. 

 

 

بازدید انجمن علمی دانشجویی کشاورزی سنقر از دستگاه های مربوط به کشت بی خاک ورزی

انجمن علمی دانشجویی کشاورزی سنقر جهت آشنایی دانشجویان با روش بی خاک ورزی و افزایش آگاهی دانشجویان رشته های مکانیزاسیون و ماشین آلات در رابطه با روش های کشت نوین جهت استفاده در آینده شغلی بازدید علمی از دستگاه های مربوط به کشت بی خاک ورزی را در روز چهارشنبه 97.7.18 با همراهی دکتر رمدانی (دکتری مکانیزاسیون و مدرس درس ماشین آلات) و مهندس امیریان (ارشد ماشین آلات و مسئول بخش مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان) برگزار نمود.

نشست علمی ادبی «بزرگداشت مولانا و شمس» در دانشکده ادبیات برگزار شد.

انجمن علمی_دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران_ شعبه کرمانشاه  روز سه شنبه 17 مهرماه سال جاری (1397) به مناسبت بزرگداشت مولانا و شمس نشست علمی ادبی «مولانا و شمس» را برگزار کردند. این نشست در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دانشجویان و اعضای  محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ساعت 10 صبح برگزار شد.

جناب آقای دکتر بیگ زاده استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی، ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان و اساتید محترم در باب لزوم تداوم اینگونه گردهمایی‌ها و بزرگداشت‌ها که منجر به تکاپو دانشجویان ادبیات و سایر رشته های علوم انسانی می‌شود، ایراد سخن نمودند.

در ادامه برنامه، قسمت‌هایی از اپرای زندگی مولانا به کارگردانی بهروز غریب‌پور پخش شد که مورد استقبال فراوان حاضران در جلسه قرار گرفت. 

در این جلسه جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر سخنرانی خود را با موضوع «تأملی تازه بر اندیشه های مولانا و شمس تبریزی» ایراد کردند. دکتر مالمیر با نگاهی متفاوت به رویکردهای مولانا به زندگی، سخنان متفاوتی در رابطه با روابط دینی، اجتماعی و ادبی مولانا و شمس و نیز روابط این دو عارف بزرگ را از دریچه‌های متفاوت بررسی نمودند.

دکتر مالمیر اظهار داشت: که با بررسی‌های تازه زندگی مولانا می‌توان به جنبه‌های نوینی از خودشناسی رسید.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ انجام شد.

 

 

 

انجمن علمی دانشجویی فیزیک «سمینار درهم تنیدگی کوانتومی» را برگزار نمود.

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه رازی دومین سمینار تخصصی مکانیک کوانتومی با موضوع «درهم تنیدگی کوانتومی»  را روز شنبه 97.7.14 با همکاری معاونت فرهنگی و گروه فیزیک در سالن شهید شهریاری دانشکده علوم پایه برگزار نمود. 

 در این سمینار پروفسور وحید کریمی پور استاد تمام فیزیک و عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف میهمان ویژه و سخنران برنامه بودند و به تبیین مفاهیمی از قبیل تعریف درهم تنیدگی کوانتومی، تبادل اطلاعات به روش درهم تنیدگی، ارتباط درهم تنیدگی با انتقال دوربرد و سرعت بیشتر از نور پرداختند.

در پایان اساتید حاضر در جلسه و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تبادل نظر و پرسش حول موضوع مورد بحث پرداخته و دکتر کریمی پور به سوالات حاضرین پاسخ دادند.
گفتنی است در نیمسال دوم سال 96 اولین سمینار تخصصی مکانیک کوانتومی با حضور پروفسور محمدوحید تکوک و با موضوع فلسفه کوانتوم توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه رازی برگزار شده بود. در ضمن ضرورت برگزاری این سمیناراین است که، یکی از ویژگی های عجیب مکانیک کوانتومی مفقهوم درهم تنیدگی کوانتومی است. این ویژگی چالش های زیادی را در فیزیک و هم چنین فلسفه ایجاد کرده است.این موضوع در بسیاری از دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه رازی موضوع پایان نامه ی دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا می باشد و به همین دلیل دانشجویان نیازمند بحث بیشترحول این موضوع برای درک مفهوم این ویژگی می باشند.

 

گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در اسفند ماه 1396

  1. برگزاری انتخابات انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه رازی به تفکیک دانشکده ها به صورت زیر:

دانشکده فنی و مهندسی شنبه 96.12.5

دانشکده علوم ورزشی شنبه 96.12.5

دانشکده ادبیات یکشنبه 96.12.6

دانشکده علوم پایه و دانشکده شیمی یکشنبه 96.12.6

دانشکده علوم اجتماعی دوشنبه 96.12.7

دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دوشنبه 96.12.7

اعلام نتایج انتخابات انجمن های علمی-دانشجویی تمامی گروه ها روز سه شنبه 96.12.8 در سایت دانشگاه و در کانال رسمی انجمن های علمی-دانشجویی  AnjomanelmiRazi@ 

2. برگزاری کارگاه تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری دانشجویان زبان توسط انجمن علمی زبان انگلیسی

3. برگزرای پاکسازی مناطق زلزله زده توسط انجمن علمی-دانشجویی حفظ محیط زیست زاگرس

4. برگزاری برنامه درختکاری محدوده معاونت فرهنگی توسط انجمن علمی-دانشجویی حفظ محیط زیست زاگرس

5. برگزاری نمایشگاه کتاب توسط انجمن علمی علوم ورزشی

6. برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم ورزشی با حضور دانشجویان توسط انجمن علمی علوم ورزشی

7. برگزاری کارگاه روانشناسی ورزشی توسط انجمن علمی-دانشجویی علوم ورزشی

8. برگزرای کارگاه نرم افزار آباکوس در دو سطح مقدماتی و پیشرفته توسط انجمن علمی مواد و متالورژی

9. برگزاری کارگاه نرم افزار کتیا توسط انجمن علمی مواد و متالورژی

10. برگزاری کارگاه نرم افزار سالید توسط انجمن علمی مواد و متالورژی

11. برگزاری کارگاه مقاله نویسی توسط انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق

12. برگزاری کارگاه نصب دوربین های مدار بسته توسط انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق

13. برگزاری کارگاه MATLAB توسط انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق

14. برگزاری سخنرانی دکتر ایاز قربانی از اعضای هیات علمی دانشگاه امیر کبیر حول محور الکترو مغناطیس

15. راه اندازی سایت انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه رازی توسط انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق ir

16. گزارش عملکرد تیم رباتیک دانشگاه رازی در مسابقات کارون کاپ 1396

مسابقات فناورانه کارون کاپ به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان و با همکاری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ و شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب طی دو دوره در روزهای در محل گیت بوستان شهرستان اهواز برگزار شد .

در طی این مسابقات در دوره دوم برگزاری، تیم RoboRazi دانشگاه رازی کرمانشاه به سرپرستی آقای مهندس فرزاد مظفری در مسابقات رباتیک در لیگ پرنده UAV در میان تیم های شرکت کننده از دانشگاه های مختلف موفق به کسب مقام اول مسابقات گردید و پس از آن تیم های دانشگاه اصفهان و تبریز به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

ربات دانشگاه رازی:

 

 

 

17. برگزاری درختکاری توسط انجمن علمی-دانشجویی بین رشته ای معماری پایدار

 

18. همایش "تبیین نقش صنایع نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی در استان

کرمانشاه" به همت انجمن علمی مهندسی نساجی و گروه مهندسی نساجی و مواد دانشگاه رازی و با سخنرانی صاحبنامان صنایع نساجی و تولید پوشاک کشور از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه 96 در سالن آمفی تاتر شهید علیمحمدی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش که با حضور ریاست محترم دانشگاه رازی، ریاست دانشکده فنی و مهندسی، نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران، مدیریت کارخانجات زاگرس پوش، دبیر کمیسیون صنعت کارگروه مد و لباس کشور، نایب رییس انجمن تجهیزات پزشکی کشور و مدیرعامل شرکت بهسوشفا و نیز جمعی از مقامات و صنعتگران استانی همچون معاونت استانداری کرمانشاه، ریاست سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه، معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ریاست دانشگاه علمی کاربردی میراث بیستون، مسول اشتغال اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی - استان، مدیر عامل شرکت کرپ ناز، مدیریت شرکت چاپ و تولید پوشاک باختر زمین، ریاست اتحادیه پوشاک استان، مسول مد و لباس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیریت شرکت فرش زاگرس کرمانشاه، مدیریت تولید شرکت تایرکورد و نیز جمع کثیری از اساتید و دانشجویان رشتههای مهندسی نساجی، فرش و طراحی و دوخت استان برگزار شد به مباحث تخصصی این حوزه، ارائه راهکار برای ارتقاء سطح این صنعت و جذب علاقه مندان به این زمینه، بیان تجربیات مدیران موفق و بررسی نقش دانش، مدیریت و بازاریابی در صنایع نساجی و تولید پوشاک پرداخته شد. بازدید از برخی کارخانجات نساجی استان، برگزاری نشست تخصصی و کارگاه آموزشی نیز از برنامه های جانبی این همایش بود.

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی "طراحی پارچه و لباس" که یکی از نیازهای تولید و نواوری در پوشاک کشور میباشد از برنامه های جانبی دیگر این همایش بود که توسط یکی از مدرسین و متخصصین این حوزه در استان انجام شد.

 

جهت مشاهده فایل PDFاین گزارش روی لینک زیر کلیک نمایید.

فایل گزارش