نام انجمن

دبیر

سال شروع فعالیت

تعداد اعضای شورای مرکزی

تعداد آقایان

تعداد خانم ها

تاریخ انتخابات

مشاوره

آذر پروانه

1395-96

5

1

4

16 آبان

جامعه شناسی

آرش شهبازیان

1395-96

5

2

3

16 آبان

علم و اطلاعات

بهرام کرد

1395-96

5

3

2

16 آبان

روانشناسی

پیام ورعی

1395-96

5

2

3

16 آبان

علوم اقتصادی

مسعود عزیزی

1395-96

5

1

4

16 آبان

علوم سیاسی

مهدی محمدی

 

5

2

3

 

علوم ورزشی

احسان مهدوی

1395-96

5

3

2

16 آبان

کشاورزی سنقر

چیاکو فتحی

1395-96

5

2

3

16 آبان

زیست شناسی

احسان فیضی

1395-96

5

1

4

16 آبان

آمار

وهاب صادقی

1395-96

5

1

4

16 آبان

ریاضی

مهرنوش مظفری نیا

1395-96

5

2

3

16 آبان

نانو فناوری

آذر عبدی

1395-96

5

3

2

16 آبان

فیزیک

پریسا سهرابی

1395-96

5

2

3

16 آبان

ادبیات فارسی

مریم بابایی

1395-96

5

1

4

16 آبان

مواد و متالوژی

میلاد بزرگی

1395-96

5

2

3

16 آبان

مکانیک

کاوه چراغی

1395-96

5

3

2

16 آبان

کامپیوتر

علی یاوری

1395-96

5

1

4

16 آبان

مهندسی برق

مجتبی شجاعی

1395-96

5

2

3

16 آبان

مهندسی شیمی

دنیا فعلی

1395-96

5

3

2

16 آبان

مهندسی عمران

علی رجبی

1395-96

5

2

3

16 آبان

مهندسی نساجی

سمیه حقی

1395-96

5

1

4

16 آبان

مهندسی معماری

گلرخ عاطفی

1395-96

5

2

3

16 آبان

فلسفه

مریم تاج میر

1395-96

5

3

2

16 آبان

جغرافیا

علی عبدالمالکی

1395-96

5

1

4

16 آبان

فقه و حقوق

یزدان کرمی

1395-96

5

2

3

16 آبان

ادبیات انگلیسی

الناز کرم نژاد

1395-96

5

3

2

16 آبان

حقوق

دانیال بختیاری

1395-96

5

2

3

16 آبان

کارآفرینی

شیما یاوری

1395-96

5

1

4

16 آبان

شیمی

مریم نظری

1395-96

5

2

3

16 آبان

منابع طبیعی

سامان همایون فر

1395-96

5

3

2

16 آبان

زراعت

علی فلاحی

1395-96

5

2

3

16 آبان

مکانیک بیوسیستم

میلاد مولایی

1395-96

5

1

4

16 آبان

ترویج

صبا اسدی

1395-96

5

2

3

16 آبان

علوم دامی

هانیه شمسی خاکریز

1395-96

5

3

2

16 آبان

مهندسی خاک

صبا ایزدی

1395-96

5

2

3

16 آبان

گیاهپزشکی

مهدی الیاسی

1395-96

5

1

4

16 آبان

مهندسی آب

کامران علیپور

1395-96

5

2

3

16 آبان

بین رشته ای محیط زیست

سامان رحیمی

1395-96

5

3

2

آذرماه

بین رشته ای مطالعات علوم انسانی

شهریار باقرآبادی

1395-96

5

2

3

آذرماه

بین رشته ای مکاترونیک

مسلم نوری

1395-96

5

1

4

آذرماه

بین رشته ای خوشنویسی

پویا نمکی

1395-96

5

2

3

آذرماه

بین رشته ای نجوم

محمد بیگله

1395-96

5

3

2

آذرماه

دانلود فرم طرح های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی