هفته عفاف و حجاب گرامی باد.

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.      

دریافت فایل مقاله راهکارهای فرهنگ عفاف و حجاب                                                                  

دانلود کتاب