سایت تخصصی درگاه خدمات الکترونیک

 

کانال های تلگرامی دارای مجوز دانشگاه رازی:

  • جزوات و کتب درسی                                      jozvehrazi@                
  • مسایل علمی تخصصی عمران دانشگاه            https://t.m/pichesh       
  • امور صنفی دانشجویان دانشگاه رازی             t.me/horasenfirazi@              
  • ربات خدمات برق رازی                                   razielect_bot@           
  • اطلاعیه های آموزشی دانشجویان                  telegram.me/amoozesholoomejtemaee       

 

قانون جرایم رایانه ای