برگزاری ۱۳ مورد آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه در بهار ۹۷

آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه در رشته های علوم سیاسی، فیزیک، مهندسی آب، مهندسی شیمی، علم اطلاعات و دانش شناسی، کامپیوتر، زیست، زبان و ادبیات انگلیسی، مکانیک بیوسیستم سنقر، تربیت بدنی، آمار، مهندسی برق و ریاضی در فروردین و اردیبهشت 1397 به شرح ذیل برگزار گردید.

 

1. گروه آموزشی علوم سیاسی:
زمان: 97.1.30 ساعت 15 الی 17
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

2. گروه آموزشی فیزیک:
زمان: 97.2.19 ساعت 16 الی 18
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

3.  گروه آموزشی مهندسی آب:
زمان: 97.2.20 ساعت 16 الی 18
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید شهریاری

 

4. گروه آموزشی مهندسی شیمی:
زمان: 97.2.22 ساعت 17 الی 19
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

5. گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی:
زمان: 97.2.23 ساعت 15 الی 17
مکان: سالن گلستان فرهنگ و ادب دانشگاه

 

6. گروه آموزشی کامپیوتر:
زمان: 97.2.23 ساعت 17 الی 19
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

7. گروه آموزشی زیست:
زمان: 97.2.24ساعت 17 الی 19
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

8. گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی:
زمان: 97.2.24 ساعت 16 الی 18
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن فرهنگ و ادب

 

9. گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم سنقر:
زمان: 97.2.24 ساعت 15 الی 17
مکان: دانشکده کشاورزی سنقر

 

10. گروه آموزشی تربیت بدنی:
زمان: 97.2.25 ساعت 18 الی 20
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

11.گروه آموزشی آمار:
زمان: 97.2.25 ساعت 16 الی 18
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید شهریاری

 

12. گروه آموزشی مهندسی برق:
زمان: 97.2.26 ساعت 16 الی 18
مکان: دانشکده علوم، سالن شهید علیمحمدی

 

13. گروه آموزشی ریاضی:
زمان: 97.2.26 ساعت 16 الی 18

مکان: دانشکده علوم، سالن شهید شهریاری

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *