اعلام برگزیدگان مسابقه آنلاین کتابخوانی «عفاف و حجاب در سبک زندگی اسلامی-ایرانی»

اسامی برگزیدگان مسابقه آنلاین کتابخوانی «عفاف و حجاب در سبک زندگی اسلامی-ایرانی» که به مناسب هفته عفاف و حجاب، در روزیکشنبه 97.4.24 ساعت 11 تا 13 ویژه کارکنان دانشگاه برگزار گردید، بر حسب امتیاز به شرح ذیل اعلام می شود.

  1. خانم زهرا شکری
  2. آقای جلیل فرزندوحی
  3. آقای رضا حرمی
  4. خانم پروانه نوری
  5. خانم شهناز کرمی سرخه لیژه
  6. خانم مینوقبادی
  7. آقای محمدرضا عباسی
  8. خانم عارفه حیدریان
  9. خانم سمیرا محمدی
  10. آقای عابدین مرادی

برگزیدگان می توانند روز دوشنبه 8 مرداد ماه ۱۳۹۷ جهت دریافت جوایز و لوح سپاس به آقای هرسینی، کارپرداز معاونت فرهنگی مراجعه نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *