معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

این معاونت، وظیفه مدیریت و مهندسی فرهنگی دانشگاه را بر عهده دارد؛ در حقیقت، حوزه فرهنگی دانشگاه با رصد و پیگیری مسائل فرهنگی (از برنامه ریزی، نظارت و اجراء) ضمن ساماندهی و ارزیابی مسائل فرهنگی، زمینه و امکان مشارکت، مشورت و تصمیم گیری بهینه دانشجویان و دیگر دانشگاهیان را در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی فراهم می سازد.

این معاونت در حال حاضر با دو مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و مدیر پشتیبانی و 8 کارشناس فرهنگی اداره می شود.

اهداف و وظایف کلّی این معاونت به شرح ذیل می باشد:

  1. برگزاری منظّم جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و ساماندهی امور.
  2. حمایت مادّی و معنوی از بسیج دانشجویی، تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی- هنری و نشریات دانشجویی.
  3. برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری.
  4. ارتباط سازنده با دستگاه های اجرایی استان در حوزه فرهنگ.
  5. تقویت و توسعه فرهنگ دینی، فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ حجاب و عفاف.
  6. آموزش و پژوهش در عرصه فرهنگ و جریان شناسی مسائل ضدفرهنگی.

افزون بر این، اعطای مجوز سخنرانی و فعالیت در حوزه های فرهنگی و سیاسی به تشکّل ها، انجمن ها، نشریات و کانون های فرهنگی از وظایف کلیدی و اساسی معاونت فرهنگی دانشگاه است. قوانین و آیین نامه های تفصیلی هر یک از مباحث مذکور در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بارگذاری شده است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی

تلفن: 34273540-083 و 3424578-083                            فاکس: 34274522-083

سایت: www.Farhangi.razi.ac.ir

نشانی: خیابان دانشگاه(باغ ابریشم)، پردیس دانشگاه رازی، دانشکده هنر و معماری، طبقه دوّم

ساختار معاونت:

معاون فرهنگی و اجتماعی / مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناسان فرهنگی  

تعداد انجمن های علمی دانشجویی: 71                                  تشکل های دانشجویی: 5

کانون های فرهنگی هنری: 6                                           نشریات دانشجویی: 69

 

دکتر علی اکبر محسنی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی

دکتر تورج زینی وند

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر جعفر معصوم پور سماکوش

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

خانم قدسی موحدیان

کارشناس فرهنگی

(خوابگاههای خواهران و درگاه فرهنگی)

آقای عابدین مرادی

کارشناس فرهنگی

(امور انجمن های علمی)

آقای بهرام جلالی

کارشناس فرهنگی

(ماده 1 ارتقاء)

آقای مجتبی چراغعلی

کارشناس فرهنگی

(امور نشریات)

خانم ناهید رستمی

کارشناس فرهنگی

(کارشناس قرآنی، مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی، امور تشکل ها)

آقای علیرضا ولی زاده

خدمات

خانم ناهید السادات جعفری

مسئول دفتر

آقای سهراب هرسینی

کارپرداز

آقای جلیل رنجبر

کارشناس سمعی بصری، انبار و IT